INSTALL

MetaTrader 4 & 5 cho Mac

Tận dụng kết nối Raw Pricing của IC Markets Global trên phiên bản MetaTrader độc quyền của chúng tôi được thiết kế dành riêng cho Mac.

tải về metatrader cho Mac

Giao dịch Forex sử dụng MetaTrader trực tiếp trên Mac của bạn

MetaTrader được xây dựng tùy chỉnh cho ứng dụng trên Apple Mac của IC Markets Global cho phép người dùng Mac tận dụng được nhiều tính năng mà Metatrader cung cấp không cần phải cài đặt các hệ điều hành song song. Ứng dụng MetaTrader cho Mac độc quyền của chúng tôi có cùng chức năng được cung cấp cho người dùng PC. Giờ đây, người dùng Mac có thể cài đặt và chạy phần mềm Chuyên gia Cố vấn (EA) và tận dụng nhiều ứng dụng của bên thứ 3 sẵn có cho nền tảng giao dịch phổ biến này.

Giao dịch trên Mac

Yêu cầu Hệ thống Mac OS X 10.x trở lên

Kết nối hệ thống Raw Pricing
Chênh lệch từ 0.0 pip
Khớp lệnh siêu nhanh
Thanh khoản Liên ngân hàng sâu
Đòn bẩy 1:500
MetaTrader 4 và 5

Why trade on MetaTrader MAC with IC Markets Global?

Tính năng

Lợi ích

Cài đặt

1. Tải về tập tin ".dmg" và mở nó.

2. Sau khi mở, hãy kéo tập tin MetaTrader cho Apple Mac của IC Markets Global vào thư mục ứng dụng.

3. Sau khi kéo vào thư mục ứng dụng, việc cài đặt sẽ bắt đầu tự động và cài đặt MetaTrader cho Apple Mac của IC Markets Global trên máy tính của bạn.

4. Đăng nhập sử dụng chi tiết đăng nhập tài khoản Live hoặc Demo của bạn.

1. Tải về và lưu phần mềm Chuyên gia Cố vấn (EA) vào Apple Mac của bạn. Vui lòng đảm bảo nhớ địa điểm tải về.

2. Chọn "Finder"

3. Chọn Ứng dụng

4. Nhấp chuột phải vào "Show Package Contents (Hiển thị Nội dung của Gói)"

5. Chọn "drive_c", sau đó "Program Files (Tập tin Chương trình)", sau đó "IC Markets Global Trader (Phần mềm giao dịch của IC Markets Global) ", sau đó chọn "experts (chuyên gia)"

6. Sao chép tập tin "ex4" và "mq4" của bạn vào thư mục experts

7. Mở Cài đặt MetaTrader cho Apple Mac của IC Markets Global, bạn sẽ có thể thấy phần mềm Chuyên gia Cố vấn trong menu Điều hướng.

1. Tải về và lưu Chỉ báo cho Apple Mac của bạn. Vui lòng đảm bảo nhớ địa điểm tải về.

2. Chọn "Finder"

3. Chọn Ứng dụng

4. Nhấp chuột phải vào "Show Package Contents (Hiển thị Nội dung của Gói)"

5. Chọn "drive_c", sau đó "Program Files (Tập tin Chương trình)", sau đó "IC Markets Global Trader (Phần mềm giao dịch của IC Markets Global) ", sau đó chọn "experts (chuyên gia)"

6. Sao chép tập tin "ex4" và "mq4" của bạn vào thư mục experts

7. Mở Cài đặt MetaTrader cho Apple Mac của IC Markets Global, bạn sẽ có thể thấy phần mềm Chỉ báo của bạn trong menu Điều hướng.

Bắt đầu giao dịch Forex

trên MetaTrader cho Mac ngay hôm nay