INSTALL

Giao dịch Cao cấp

Với sự hỗ trợ của những Công cụ Giao dịch Tiên tiến, nền tảng giao dịch tốt nhất thế giới hiện thậm chí còn tốt hơn, mang lại cho các nhà giao dịch của chúng tôi lợi thế cạnh tranh

Bắt đầu Giao dịch

Là một phần trong việc cải thiện trải nghiệm giao dịch chung cho người dùng của mình, IC Markets Global đã giới thiệu 20 công cụ giao dịch độc đáo mà trước đây không sẵn có trên MetaTrader 4. Với sự hỗ trợ của những công cụ giao dịch tiên tiến này, nền tảng giao dịch tốt nhất thế giới hiện thậm chí còn tốt hơn, mang lại cho các nhà giao dịch của chúng tôi lợi thế cạnh tranh.

Các ứng dụng cung cấp cho nhà giao dịch công cụ chất lượng cấp tổ chức ngoài các công cụ được cung cấp trong nền tảng giao dịch cơ sở. Ngoài việc có một số trong những công cụ khớp lệnh và quản lý giao dịch giàu tính năng nhất, danh sách cũng bao gồm các ứng dụng hỗ trợ trong việc đưa ra các quyết định giao dịch cùng với các công cụ hữu ích như báo động tinh vi, phương tiện nhắn tin và phát sóng, dữ liệu thị trường & nhắm nhiều hơn vào việc nâng cao trải nghiệm giao dịch nói chung. Các công cụ giao dịch Tiên tiến sau chỉ dành riêng cho các chủ tài khoản Live của chúng tôi.

Tiếp cận 200 thị trường & định giá thấp với

nhà cung cấp ngoại hối CFD uy tín nhất thế giới

Bắt đầu Giao dịch

Bắt đầu giao dịch với

nhà cung cấp ngoại hối CFD uy tín hàng đầu thế giới