INSTALL

Các Máy chủ Giao dịch

Cơ sở hạ tầng giao dịch của IC Markets Global được thuê đặt máy chủ tại Trung tâm Dữ liệu Equinix NY4 với các nhà cung cấp giá cả và công nghệ của chúng tôi để cung cấp cho bạn khớp lệnh tốt nhất và định giá có độ trễ thấp nhất có thể.

Bắt đầu Giao dịch

Máy chủ giao dịch MetaTrader 4 và cTrader của IC Markets Global được đặt tại Trung tâm Dữ liệu Equinix IBX NY4 và LD5 tại New York và London, cung cấp cho khách hàng tốc độ khớp lệnh nhanh nhất có thể. Các trung tâm dữ liệu của Equinix nổi tiếng toàn cầu về cơ sở hạ tầng an toàn và đáng tin cậy.

Tìm hiểu thêm về các Trung tâm Dữ liệu của Equinix

Tiếp cận 200 thị trường & định giá thấp với

nhà cung cấp ngoại hối CFD uy tín hàng đầu thế giới

Bắt đầu Giao dịch

Equinix NY4 và LD5 là gì?

Trung tâm Dữ liệu Equinix IBX NY4 và LD5 tại New York và London là nơi có trên 60 nền tảng trao đổi và giao dịch, trên 400 công ty thuộc bên mua và bên bán, trên 150 nhà cung cấp dịch vụ tài chính, trên 675 tùy chọn băng thông mạng.

Các trung tâm dữ liệu của Equinix được biết đến là những trung tâm dữ liệu đáng tin cậy nhất trên trái đất. Trong những cơ sở này, người tham gia thị trường tài chính có thể tương tác trong môi trường có độ trễ thấp để đảm bảo việc truyền dữ liệu cực nhanh, dẫn đến tốc độ khớp lệnh nhanh nhất cho người dùng cuối.

Lợi thế của trung tâm dữ liệu Equinix NY4

Máy chủ MetaTrader 4 và 5 của IC Markets Global hiện được đặt tại trung tâm dữ liệu NY4 ở New York và được các nhà cung cấp giá cả của chúng tôi thuê chỗ đặt máy chủ, bao gồm 25 ngân hàng và địa điểm thanh khoản ngầm.

Việc lưu trữ máy chủ MetaTrader 4 và 5 tại NY4 cho phép kết nối chéo giữa máy chủ MetaTrader và tất cả nhà cung cấp giá cả của IC Markets Global. Những đường dây chuyên dụng này cung cấp độ trễ thấp nhất có thể, đảm bảo tốc độ khớp lệnh nhanh nhất cho khách hàng.

Tốc độ khớp lệnh nhanh đạt được thông qua môi trường có độ trễ thấp của chúng tôi cung cấp điều kiện giao dịch tốt nhất cho nhà giao dịch toàn cầu. Những điều kiện này đảm bảo lệnh được khớp ở mức giá tốt nhất có thể.

Lợi thế của trung tâm dữ liệu Equinix LD5

Máy chủ cTrader của chúng tôi hiện được đặt tại trung tâm dữ liệu LD5 ở London, đồng thời cho các nhà cung cấp giá cả của chúng tôi thuê chỗ đặt máy chủ như trường hợp với máy chủ MetaTrader.

Máy chủ cTrader được thiết kế đặc biệt cho kết nối hệ thống giao dịch mà không mất chi phí để đảm bảo môi trường tốt nhất có thể cho nhà giao dịch forex. Điều này làm cho cTrader trở thành nền tảng và thiết lập lý tưởng cho nhà giao dịch thủ công và tự động có trụ sở tại và quanh Châu Âu.

Bắt đầu Giao dịch với

nhà cung cấp ngoại hối CFD uy tín nhất thế giới