INSTALL

Ứng dụng giao dịch xã hội giúp nâng cao kinh nghiệm kinh doanh của bạn.

Cung cấp bởi Pelican Trading.

Khám phá các cộng đồng giao dịch và học hỏi từ các chuyên gia.

Giao dịch, trò chuyện và học hỏi

Kết nối Tài khoản Trực tuyến IC Markets Global MetaTrader 4 của bạn và bắt đầu ngay hôm nay.

Một nền tảng cho tất cả

Kết nối Tài khoản trực tuyến IC Markets Global MetaTrader 4 của bạn và bắt đầu giao dịch trong cộng đồng.

Sao chép giao dịch

Phân tích, học hỏi, chia sẻ và tái thực hiện chiến lược của các nhà giao dịch khác.

Giao dịch tín hiệu

Các nhà giao dịch có thể chọn cung cấp tín hiệu giao dịch như mục nhập giá, ngày và thời gian nhập.

Cộng đồng IC Social

Gặp gỡ các nhà giao dịch và tham gia các cộng đồng giao dịch chuyên nghiệp, cho phép bạn theo dõi và phân tích hiệu suất của họ.

Quản lý sao chép rủi ro

Quản lý rủi ro sao chép một cách tuyệt đối.

 • Nhắn tin tức thì

  Trò chuyện và chia sẻ ý tưởng với các nhà giao dịch khác.

 • Giao dịch Nghịch đảo

  Thử thách giao dịch của bạn bè hoặc nghịch đảo giao dịch của nhau trong thời gian thực.

 • Công nghệ

  Được cung cấp bởi Pelican Trading, IC Social đặt ra một tiêu chuẩn mới cho công nghệ giao dịch xã hội trên các ứng dụng di động có hệ điều hành Android và iOS.

trading room
 • Hoạt động & Bảng tin

  Theo dõi hoặc tự tạo nhóm giao dịch của chính mình. Cập nhật thông tin theo thời gian thực trên bảng tin của bạn.

 • Hồ sơ tương tác

  Tương tác giữa các hồ sơ. Dễ dàng xem thu nhập hàng tháng, khả năng sinh lợi, thị trường giao dịch và hơn thế nữa.

 • Nhắn tin và Chia sẻ

  Chia sẻ chiến lược và đăng câu hỏi lên các cuộc trò chuyện nhóm hoặc gửi cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp.

Đăng ký

1

Tạo Tài khoản IC Markets Global

 • Cần tải lên các Tài liệu Bổ trợ thông tin như căn cước và xác minh nơi cư trú. AML Policy
 • Khi được chấp thuận, hãy kết nối tài khoản giao dịch MetaTrader 4 của bạn với IC Social và Deposit Funds
 • Nếu bạn đã có tài khoản MetaTrader 4 trực tuyến, vui lòng tiếp tục tiến hành bước 2.
2

Kết nối tài khoản thực của bạn với IC Social

 • Liên kết tài khoản IC Markets Global với IC Social bằng cách nhập chi tiết đăng nhập tài khoản trong ứng dụng IC Social.
 • Chọn nhà giao dịch yêu thích của bạn từ một tập hợp lớn và bắt đầu kinh nghiệm giao dịch sao chép của bạn.

FAQs

Giới thiệu về IC Social

IC Social là ứng dụng giao dịch xã hội cho phép các nhà giao dịch lặp lại/sao chép các chiến lược của các nhà cung cấp tín hiệu và cũng có thể trở thành nhà cung cấp chiến lược khi sử dụng tài khoản IC Markets Global MetaTrader4.

Bạn có thể tải về ứng dụng IC Social từ của hàng Google Play hoặc cửa hàng ứng dụng iOS. Nếu bạn là khách hàng có sẵn của IC Markets Global và có các tài khoản live, bạn có thể đăng ký bằng địa chỉ email đã đăng ký của mình. Nếu bạn chưa phải khách hàng của IC Markets Global, bạn có thể nộp đơn mở tài khoản live tại đây {add link: https://www.icmarkets.com/global/en/open-trading-account/live}, khi được phê duyệt, bạn có thể kết nối các tài khoản MetaTrader 4 với IC Social.

Thiết lập tài khoản

Bạn có thể liên kết một tài khoản IC Markets Global với IC Socila bằng cách nhập thông tin đăng nhập chi tiết của tài khoản trong ứng dụng IC Social.

Có thể có nhiều lý do vì sao tài khoản của bạn không thể kết nối. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đang thực hiện các mục sau:
1. Bạn đang kết nối bằng mật khẩu GIAO DỊCH, không phải tài khoản NHÀ ĐẦU TƯ.
2. Bạn đang nhập sau máy chủ, số tài khoản hoặc mật khẩu.
3. Bạn là một tài khoản Signal và bạn cần đóng tất cả các giao dịch từ tài khoản có sẵn bạn đã kết nối.
4. Mật khẩu MetaTrader 4 của bạn quá dài - mật khẩu phải ít hơn 15 ký tự.

Điều hướng đến mục "Tài khoản", "Cài đặt", "Thông tin Tài khoản" và chọn "Xóa tài khoản". Vui lòng lưu ý rằng khi bạn chọn tùy chọn này, bạn sẽ bị đăng xuất tự động.

Điều hướng đến mục "Tài khoản", "Cài đặt", "Thông tin Tài khoản" và chọn "Hủy liên kết tài khoản". Vui lòng lưu ý rằng bạn sẽ được chuyển hướng tự động đến phần Khám phá.

Điều hướng đến mục "Tài khoản", chọn "Liên kết tài khoản" và nhập thông tin chi tiết tài khoản giao dịch mới của bạn.

Chọn "Tài khoản", rồi chọn "Chỉnh sửa hồ sơ". Trong trang này, bạn sẽ có thể thay đổi tên, tiểu sử, trang web và vị trí của mình.

Có, bạn có thể đặt các giao dịch theo cách thủ công.

Ngôn ngữ của ứng dụng sẽ giống như ngôn ngữ thiết bị của bạn. Vui lòng lưu ý không thể thay đổi trừ khi bạn thay đổi cài đặt ngôn ngữ của thiết bị.

Bạn có thể đưa ra các yêu cầu đó thông qua Khu vực Khách hàng Bảo mật IC Markets Global hoặc liên hệ với chúng tôi qua support@icmarkets.com

Đang sao chép

Để sao chép một nhà giao dịch, chọn Tài khoản bạn muốn sao chép, chọn Sao chép, bạn có thể phải hoàn tất Biểu mẫu Phù hợp, khi bạn đã hoàn thành biểu mẫu, chọn kích thước sao chép của bạn:

 • Tỷ lệ theo Vốn chủ sở hữu (kích thước giao dịch tỷ lệ với vốn chủ sở hữu của người sao chép tương ứng với Signal)
 • Kích thước Ánh xạ Chính (kích thước giao dịch giống như Signal bất kể vốn chủ sở hữu trên tài khoản)
 • Quy mô cố định (khóa quy mộ của các giao dịch dành cho tất cả các giao dịch)

Lựa chọn liệu bạn có muốn sao chép các giao dịch mở mà Signal đã mở hay chưa, và cuối cùng lựa chọn bạn có muốn giao dịch được làm tròn về kích thước giao dịch tối thiểu - ngay cả nếu chúng tôi đã tính toán kích thước giao dịch nhỏ hơn người môi giới của bạn có sẵn.

Nhấn "Xác nhận".

Khi bắt đầu mỗi tháng. Vui lòng lưu ý rằng bất kể bạn sao chép bao lâu trong tháng, bạn sẽ bị tính toàn bộ phí.

Khi sao chép một tín hiệu, "Tỷ lệ theo vốn chủ sở hữu" điều chỉnh kích thước giao dịch tương ứng với kích thước tài khoản của bạn nên sẽ ánh xạ kích thước của giao dịch về tín hiệu theo tỷ lệ với kích thước tài khoản của chúng. Điều đó có nghĩa là bạn đang chịu rủi ro tương tự như tín hiệu bạn đang sao chép. Việc mua $5.000 của CAP40 sẽ rủi ro hơn đối với tài khoản có số dư $5.500 so với tài khoản có số dư $100.000!

Có, bạn có thể đặt các giao dịch theo cách thủ công khi tài khoản được kết nối với nhà cung cấp Signal. Bạn có quyền kiểm soát đầy đủ cũng như toàn bộ trách nhiệm về các thao tác thực hiện/được phép trên tài khoản của bạn

Tín hiệu & Chiến lược

Một tín hiệu là một tài khoản mà bạn đang sao chép. Các tín hiệu cũng có thể được hiểu như là "Chiến lược" hoặc "Quỹ". Trong mục "Tài khoản", bạn sẽ có một danh sách Signal. Danh sách này liệt kê rõ các tài khoản khác nhau bạn đã chọn để sao chép.

Bất kỳ ai cũng có thể là nhà cung cấp tín hiệu và có thể lựa chọn tùy chọn khi bạn liên kết với tài khoản của mình. Hầu hết tín hiệu có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm giao dịch và kết quả khả quan. Khi bạn liên kết tàu khoản giao dịch live của mình với ứng dụng, bạn có thể chọn trở thành Signal. Bạn sẽ được yêu cầu điền biểu mẫu và bản câu hỏi đánh giá.

Các Signal có thể thiết lập Phí Hiệu suất ngay khi họ được đội ngũ của chúng tôi phê duyệt. Vui lòng truy cập trang "Tài khoản" và chọn "thiết lập phí" và "hiệu suất". Mức này có thể là 50% và có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Một người sao chép sẽ trả % Phí Hiệu suất họ đã đăng ký với tài khoản gốc. Một thay đổi sẽ chỉ ảnh hưởng đến những người sao chép mới từ thời điểm đó.

Phí hiệu suất được tính toán theo khoảng thời gian yêu thích của Nhà môi giới: Tức thì, Hàng ngày, Hàng tuần hoặc Hàng tháng. Phí sau đó sẽ được khấu trừ ngay khi các phí này được xử lý. Các phí sẽ được gắn nhãn rõ ràng trong tài khoản của bạn.

Có, bạn sẽ cần đăng ký tính năng này. Để Đăng ký, hãy đăng nhập lại Ứng dụng, điều hướng đến mục Tài khoản và chọn "Tôi muốn tính phí những người sao chép"

Phí Hiệu suất chỉ được tính toán tự động trên các giao dịch sinh lợi và được trả vào đầu mỗi tháng.

Giải ngân tối đa/Rủi ro

Kích thước ánh xạ chính sao chép kích thước của tín hiệu bạn muốn sao chép. Ví dụ, nếu nhà giao dịch bạn muốn sao chép vừa mua $50 bitcoin, việc chọn "kích thước ánh xạ chính" sẽ khiến bạn mua $50 Bitcoin. Chức năng này sao chép kích thước giao dịch tín hiệu cho tất cả các giao dịch, bất kể kích thước tài khoản của bạn hay của nhà giao dịch.

Liên kết tài khoản thực của bạn với IC Social và kết nối với cộng đồng các nhà giao dịch.

* Pelican Exchange Limited là đại diện của London và Eastern LLP được ủy quyền và quản lý bởi Cơ quan Quản lý Tài chính ("FCA") với số đăng ký FCA 739090 và 534484.

Mở tài khoản ngay hôm nay!