INSTALL

Hợp đồng kỳ hạn

Hợp đồng kỳ hạn là một trong những hình thức CFD phổ biến nhất. IC Markets Global cung cấp một loạt Hợp đồng kỳ hạn từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm Chỉ số ICE Đô la và CBOE VIX. CFD dựa trên Hợp đồng kỳ hạn Trực tuyến được cung cấp độc quyền trên Nền tảng MetaTrader 4 & 5 của IC Markets Global.

Bắt đầu Giao dịch
CFD trên hợp đồng kỳ hạn được định giá trực tiếp từ các thị trường kỳ hạn cơ bản, với hoa hồng, phí tài chính và điều chỉnh cổ tức được tích hợp vào bản thân chênh lệch. IC Markets Global cung cấp chênh lệch cạnh tranh đối với tất cả CFD trên Hợp đồng kỳ hạn của chúng tôi.

Bảng sau đây cho thấy sự lựa chọn của chúng tôi về CFD Hợp đồng kỳ hạn toàn cầu

Chỉ số Biểu tượng
Hợp đồng kỳ hạn Chỉ số ICE Đô la DXY
Hợp đồng kỳ hạn Chỉ số CBOE VIX VIX
Hợp đồng kỳ hạn Dầu thô Brent BRENT
Hợp đồng kỳ hạn Dầu thô WTI WTI
Hợp đồng kỳ hạn

Thông tin

  • Sẵn có 4 Hợp đồng kỳ hạn Toàn cầu để giao dịch
  • Không có phí hoa hồng
  • Đòn bẩy lên tới 200:1
  • Thanh khoản Sâu
  • MetaTrader 4 và 5
  • Giao dịch 24/5
MỞ TÀI KHOản raw spread

Ví dụ về CFD trên Hợp đồng kỳ hạn

Mua Chỉ số Biến động (VIX)

Lợi nhuận gộp trên giao dịch của bạn được tính như sau:
Giá Mở cửa
$14.20
Giá Đóng cửa
$18.20
Khác biệt
4.00 (400 điểm Chỉ số)
Tổng Lợi nhuận Giao dịch
400 x 1 hợp đồng (0,01 USD trên điểm) = 4,00 USD
Mở Vị thế

Giá của VIX là 14.05/14.20. Bạn cho rằng biến động thị trường sẽ tăng, vì vậy bạn quyết định mua vào 1 hợp đồng ở mức 14.20. (Một hợp đồng bằng 0,01 USD mỗi điểm, có 100 điểm trên 1,00 thay đổi trên chỉ số). Không tính phí hoa hồng trên CFD Hợp đồng kỳ hạn.

Đối với mỗi điểm báo giá mua vào của VIX tăng trên 14.20, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận 0,01 USD, còn cho mỗi điểm báo giá mua vào giảm dưới 14.20, bạn sẽ mất 0,01 USD.

Đóng Vị thế

Bốn ngày sau, VIX đã tăng lên 18.20/18.35 và bạn quyết định chốt lãi. Bạn đóng vị thế của mình bằng cách bán 1 hợp đồng ở mức 18.20.

Bạn nên lưu ý rằng nếu thị trường đã biến động theo chiều hướng ngược lại, bạn sẽ thua lỗ vượt quá khoản nạp ban đầu của mình.

Thị trường Sắp hết hạn, Thị trường Dầu Giao ngay và Thị trường Có thể giao dịch

Quy trình hết hạn/tái đầu tư của hợp đồng kỳ hạn

CFD trên Hợp đồng tương lai của IC Markets Global được đặt hết hạn hai ngày làm việc trước khi hợp đồng hết hạn trên thị trường cơ sở. Khi CFD trên Hợp đồng tương lai hết hạn, mọi vị thế mở sẽ được đóng ở mức giá thanh toán hợp đồng tương lai; theo báo cáo của sàn giao dịch hợp đồng tương lai. Quy trình này sẽ thường diễn ra vào ngày sau ngày hết hạn. Các vị thế mở không được chuyển sang tháng trước tiếp theo, vì vậy bất kỳ khách hàng nào mong muốn giữ vị thế dài hạn phải mở lại giao dịch trên hợp đồng sẵn có tiếp theo.

Chỉ số Start Date Close Only Date Ngày hết hạn Các tháng của hợp đồng
VIX_F4 18/12/2023 15/01/2024 16/01/2024 January
VIX_G4 22/01/2024 12/02/2024 13/02/2024 February
VIX_H4 12/02/2024 18/03/2024 19/03/2024 March
VIX_J4 18/03/2024 15/04/2024 16/04/2024 April
VIX_K4 15/04/2024 20/05/2024 21/05/2024 May
VIX_M4 20/05/2024 14/06/2024 17/06/2024 June
VIX_N4 16/06/2024 15/07/2024 16/07/2024 July
DXY_H4 14/12/2023 14/03/2024 15/03/2024 March
DXY_M4 14/03/2024 13/06/2024 14/06/2024 June
DXY_U4 13/06/2024 12/09/2024 13/09/2024 September

Thông tin về Thời gian hết hạn của Hàng hóa Mềm:

Hàng hóa Mềm Start Date Close Only Date Ngày hết hạn Các tháng của hợp đồng
Wheat_H4 14/11/2023 13/02/2024 14/02/2024 March
Wheat_K4 13/02/2024 12/04/2024 15/04/2024 May
Wheat_N4 12/04/2024 12/06/2024 13/06/2024 July
Wheat_U4 12/06/2024 14/08/2024 15/08/2024 September
Sbean_H4 21/12/2023 20/02/2024 21/02/2024 March
Sbean_K4 20/02/2024 19/04/2024 22/04/2024 May
Sbean_N4 21/04/2024 19/06/2024 20/06/2024 July
Sbean_Q4 19/06/2024 22/07/2024 23/07/2024 August
BRENT_H4 20/12/2023 25/01/2024 26/01/2024 March
BRENT_J4 25/01/2024 25/02/2024 26/02/2024 April
BRENT_K4 25/02/2024 22/03/2024 25/03/2024 May
BRENT_M4 22/03/2024 24/04/2024 25/04/2024 June
BRENT_N4 24/04/2024 28/05/2024 29/05/2024 July
BRENT_Q4 28/05/2024 24/06/2024 25/06/2024 August
BRENT_U4 24/06/2024 25/07/2024 26/07/2024 September
WTI_G4 13/12/2023 16/01/2024 17/01/2024 February
WTI_H4 16/01/2024 14/02/2024 15/02/2024 March
WTI_J4 14/02/2024 14/03/2024 15/03/2024 April
WTI_K4 14/03/2024 16/04/2024 17/04/2024 May
WTI_M4 16/04/2024 15/05/2024 16/05/2024 June
WTI_N4 15/05/2024 14/06/2024 17/06/2024 July
WTI_Q4 14/06/2024 16/07/2024 17/07/2024 August
Sugar_H4 25/09/2023 20/02/2024 21/02/2024 March
Sugar_K4 20/02/2024 21/04/2024 22/04/2024 May
Sugar_N4 19/04/2024 19/06/2024 20/06/2024 July
Sugar_V4 19/06/2024 19/09/2024 20/09/2024 October
Corn_H4 20/11/2023 20/02/2024 21/02/2024 March
Corn_K4 20/02/2024 19/04/2024 22/04/2024 May
Corn_N4 19/04/2024 19/06/2024 20/06/2024 July
Corn_U4 19/06/2024 21/08/2024 22/08/2024 September
Corn_Z4 21/08/2024 20/11/2024 21/11/2024 December
Cotton_H4 03/11/2023 02/02/2024 05/02/2024 March
Cotton_K4 04/02/2024 03/04/2024 04/04/2024 May
Cotton_N4 03/04/2024 05/06/2024 06/06/2024 July
Cotton_Z4 05/06/2024 01/11/2024 04/11/2024 December
Cocoa_H4 08/11/2023 07/02/2024 08/02/2024 March
Cocoa_K4 07/02/2024 08/04/2024 09/04/2024 May
Cocoa_N4 08/04/2024 06/06/2024 07/06/2024 July
Cocoa_U4 06/06/2024 08/08/2024 09/08/2024 September
OJ_H4 20/12/2023 16/02/2024 19/02/2024 March
OJ_K4 16/02/2024 17/04/2024 18/04/2024 May
OJ_N4 17/04/2024 19/06/2024 20/06/2024 July
OJ_U4 19/06/2024 21/08/2024 22/08/2024 September
Coffee_H4 07/11/2023 07/02/2024 08/02/2024 March
Coffee_K4 07/02/2024 10/04/2024 11/04/2024 May
Coffee_N4 10/04/2024 06/06/2024 07/06/2024 July
Coffee_U4 06/06/2024 08/08/2024 09/08/2024 September

Bắt đầu giao dịch

nhà cung cấp ngoại hối CFD uy tín hàng đầu thế giới